Vragen? : 06 - 52553412

ACHTERGROND VAN REALDRIVES

Drijfveren zijn van grote betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. De test is dan ook een goed middel voor de medewerkers om hun drijfveren te leren kennen. Zo krijgen zij inzicht in hun eigen gedrag, waarom doen mensen wat ze doen.
Dit zorgt ervoor dat individuen en teams beter functioneren, de communicatie zal effectiever verlopen en de band tussen medewerkers onderling en de organisatie zal versterken. Dat kan zowel de interne- als externe organisatie zijn.

RealDrives onderscheidt zes drijfveren die allemaal een eigen kleur hebben.
Alle mensen zijn verschillend en ieder mens heeft een eigen patroon.

stacks_image_203-1-kleuren

Door te ontdekken waar de eigen drijfveren voorkeur ligt leren deelnemers zichzelf beter kennen en merken zij dat iedereen met zijn eigen kleur bril de omgeving bekijkt. Je kunt je voorstellen dat iemand die onderlinge harmonie nastreeft, wat staat voor groen, schrikt van de felheid en snelheid van rood.
De situatie blijft hetzelfde maar we leren er een andere betekenis aan te geven, zodat wederzijds begrip ontstaat.

DE WERWIJZE VAN DE REALDRIVE TEST
De deelnemers aan de workshop krijgen per email een uitnodiging om de RealDrives vragenlijst in te vullen. In deze mail staat een link naar de vragenlijst. Zij krijgen een keuzescherm waarin zij de taal kunnen kiezen. In ongeveer 15 minuten worden 11 vragen gesteld.

INHOUD REALDRIVEWORKSHOP
In de workshop komen de volgende 4 onderwerpen aan bod:
• Wat zijn drijfveren?
• Inzicht in eigen drijfveren.
• Energie, motivatie en samenwerken.
• Jouw team, jouw taak en jouw manager.

RESULTAAT
In de RealDrive workshop wordt de samenwerking besproken in termen van elkaar aanvullen en de daarmee onlosmakelijk verbonden valkuilen. Dit maakt het mogelijk om op een speelse manier naar eigen gedrag te kijken zonder negatieve oordelen. Hierdoor ontstaat snel ruimte voor groei en verandering.
Alleen al de kennis van elkaars drijfveren leidt tot meer wederzijds begrip en een grotere onderlinge tolerantie.
Doordat de medewerker, verbaal en non-verbaal, in kan spelen op de drijfveren en communicatiestijl van zijn gesprekspartner wordt zijn effectiviteit vergroot en zal hij professioneler worden.