Vragen? : 06 - 52553412

Balanceren tussen diversiteit en gemeenschappelijkheid

In het algemeen geldt, dat teams een zekere diversiteit nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Mensen zijn heel verschillend – en dat moet ook. Ieder team heeft naast denkers en doeners, ook aanvallers en verdedigers, maar ook initiators en afmakers nodig. Hieronder staat een RealDrives-scattergram afgebeeld, die de spreiding van teamleden over een tweetal categorieën illustreert. Bovenin het scattergram zien we teamleden die meer toekomstgericht en meer visionair denken, onderin de teamleden die nuchterder en meer vanuit de ervaring opereren. Rechts zien we de strategen, links de mensen die ideeën in processen vertalen.

Geen enkel team is geschikt voor alle taken. Ieder team heeft een aantal dominante drijfveren die richting geven aan de energie van het team. Als de taak van het team past bij zijn drijfveren, dan gaan dingen meestal makkelijk. Dat is echter lang niet altijd het geval. In zulke situaties geven de RealDrives-uitslagen praktische aanwijzingen om dingen te verbeteren.

realdrives-web

Wat is dan de norm voor een goede balans? Welnu: Een goed werkend team balanceert altijd tussen diversiteit en gemeenschappelijkheid. Als de diversiteit te groot wordt ontstaan irritaties en communicatieproblemen, en is het erg moeilijk voor een team om duidelijk richting en focus te vinden. Is de gemeenschappelijkheid en overeenstemming te groot, dan ontstaat overdrijving. Overdrijving en te grote diversiteit; het zijn de twee probleemtypen die zich voordoen bij ongebalanceerde groepssamenstelling, dus het is goed ze beide te bespreken.

Bij teambuilding wordt gebruik gemaakt van de RealDrives test.